telefon
+420 725 455 055
telefon
skolkadamnice@seznam.cz

1. NÁZEV

Mateřská škola Damnice, příspěvková organizace

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Rozšíření kapacity MŠ v obci.

Příspěvková organizace.

Zřizovatel: Obec Damnice

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

viz. záložka kontakty

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Damnice 158
67178 Jiřice u Miroslavi
Telefon: 725455055
E-mail: sTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: https://ms-damnice.cz/
ID Datové schránky: tnmxi2i

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Damnice 158

67178 Jiřice u Miroslavi

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Damnice 158

67178 Jiřice u Miroslavi

4.3 Úřední hodiny

ÚTERÝ 11:00 - 11:30, 12:30 - 13:30

4.4 Telefonní spojení

725 455 055 

4.5 Adresa internetové stránky  

https://ms-damnice.cz/

4.6 Adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

4.7 Elektronická adresa podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.     

Další informace jsou ve směrnici viz níže.

4.8 Datová schránka

ID Datové schránky: tnmxi2i

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

123-4947650207/0100 (Komerční banka, a.s.)

 

6. IČO

11763965

 

7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

nejsme plátci DPH

 

8. DOKUMENTY

 

9. ŽÁDOST O INFORMACE

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

ústně – v kanceláři školy

písemně – osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
MŠ Damnice
Damnice 158
67178 Jiřice u Miroslavi

e-mailem: sTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefonicky na tel. čísle: 725455055

Úřední hodiny: ÚTERÝ 11:00- 11:30, 12:30- 13:30
Další informace ve směrnici o poskytování informací.

 

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Směrnice pro poskytování informací.

 

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola ve věci poskytování informací rozhoduje:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.,

 

13. LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv

V současné době nejsou pro MŠ Damnice poskytnuty žádné vzory licenčních smluv. 

 

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro MŠ Damnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
14. VÝROČNÍ ZPRÁVA
-
 
POPISY ÚKONŮ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 
 

 

Sponzoři

Besip

PČR

GlobePower

Mateřská škola Damnice, příspěvková organizace

Damnice 158, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Provozní doba: 06:30 – 16:00

Email: skolkadamnice@seznam.cz

Ochrana osobních údajů - GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o. | Prohlášení o přístupnosti