telefon
+420 725 455 055
telefon
skolkadamnice@seznam.cz

Tento týden jsme si s dětmi povídali na téma "Matka příroda". Seznámili jsme se s tímto pojmem a společně jsme, metodou "brainstormingu", přemýšleli nad tím, co vše se pod tímto záhadným dvouslovím skrývá. Vznikla nám myšlenková mapa, která odhalila vše, co na Zemi můžeme najít.... Děti si sami odpověděly, na jaké téma si chtějí povídat a co je zajímá.... Příroda, rostliny, voda, vesmír... Toto téma přímo vyzívá k tomu, abychom využili "učení venku". Bohužel nám počasí příliš nepřálo a tak musíme piknik odložit na jindy.... Stihli jsme ale vytvořit květinovou galerii, kterou naleznete v šatně, hledali jsme květiny v herbáři a encyklopediích, zkoumali jsme rostliny lupou, .... Vysvětlili jsme si koloběh vody na Zemi a demonstrovali jsme jej na sáčku vody. 

Rozdělili jsme si zvířata na jednotlivé skupiny - ptáci, savci, hmyz, apod. - rozřazovali jsme je do skupin a přírody dle toho, kde žijí. Přehrávali jsme si jejich zvuky. 

Povídali jsme si o ročních obdobích, počasí. Děti si vymyslely vlastní hru "KROUPY". Zeptejte se jich, jak se tato hra hraje :-)

 

V souvisloti s tímto tématem jsme se naučili hrát piškvorky, Bee-Bot, světelný box, magnetická stavebnice, aj.

Od 10. 5. jezdíme na lekce plavání. Máme za sebou čtyři lekce a moc se těšíme na další! Starají se o nás dvě paní plavčice, které si pro nás vždy připraví kopec zábavy! Formou hry se učíme "nebát se vody". Učíme se základním plaveckým způsobům- začali jsme kopáním nohou- trénujeme tzv."fajfky, špičky" - můžete trénovat s dětmi doma, paní plavčice naznaly, že všechny děti mají ztuhlá chodidla, kotníky a je potřeba je protahovat a procvičovat, aby do šlo k jejich uvolnění. Zatím se ve vodě pohybujeme s podpůrnými pomůckami- kruhy, pásky, rukávky, aj. Sbíráme poztrácené korálky, foukáme do míčků, jezdíme na skluzavce, hrajeme si na autíčka... chodíme se ohřívat do sauny (na nízkou teplotu a adekvátní čas k věku dětí). Vždy, když máme cvhilku času, stavíme se na krásné dětské hřiště u MÚ Hrušovany.

Všechny děti si zaslouží obrovskou pochvalu! Děti neskutečně posunují své hranice zas o kousek dál, každou lekci překonávají sami sebe a to jen na základě vlastní vůle a dle toho, jak se na to cítí. Důležité je, že z toho mají radost, zažijí úspěch a stejně tak my s radostí sledujeme, jaký dělají pokrok. Aby adaptace ve vodě byla pro děti snazší, výuky se v bazénu účastní i paní učitelky, které aktivně pomáhají a zároveň na děti dohlížejí. Velmi nás to baví! Osobně si myslím, že "učitelka je dospělák se skrytým dítětem uvnitř".

Dne 26. 5. jsme navštívili Divadlo Šikulka, které přijelo do MŠ Jiřice. Divadlo hrály dvě šikovné paní a bylo loutkové. Zároveň bylo poučné- jednalo se o tři pohádky, kdy každá z nic měla děti upozornit na zlozvyky, varovat před nebezpečím a poučit. Mezi pohádkami jsme si zacvičili (jak můžete vidět, byli jsme dětem příkladem :-) ), zazpívali, popovídali.

První pohádka - "O beránkovi" - téma: zdravá strava, druhá pohádka- "O Aničce"- téma: ranní rutina, hygiena, třetí pohádka- "Bacili"- téma: jak se vyhnout nemoci, mytí rukou, jak správně používat kapesník.

Zopakovali jsme si zásady správného chování v divadle. Musíme všechny děti pochválit, chovaly se moc hezky, byly hodné a poslušné! :-)

Srdečně Vás zveme! :-)

Všechny informace v přiloženém letáčku.

Proběhne 15. 6. 2022 v MŠ Jiřice. 

SRAZ v MŠ do 7:30 hod. (před odjezdem budeme svačit).

Vybíráme 80,- Kč do 14.6.2022.

V týdnech od 16.- 27. května mapujeme téma "DOPRAVA"- děti se seznámily se všemi druhy dopravních prostředků, pojmenovali jsme je. Všechny DP jsme si popsali, vysvětlili jejich význam, roztřídili je (nebe, silnice, voda).Řekli jsme si, kde se s nimi může setkat (město, vesnice, železnice, apod.). Seznámili jsme se se základními dopravními značkami a jejich významem (tvary, barvy, aj.). Učili jsme se reagovat na signál a barvy semaforu (vysvětlili a vyzkoušeli jsme si jejich význam), chodili jsme do rytmu. Vyzkoušeli jsme si pravidla silničního provozu a zásady správného chování na silnici/chodníku (trénujeme také při vycházkách a výletech). Využili jsme námětových her - hráli jsme si na popeláře (třídění odpadu), hráli jsme si na autobus- řídili jsme jej, kupovali jsme si jízdenky, učili se "číst" piktogramy, učili jsme se formulovat otázky a odpovědi. Hráli jsme si také na vlak- jezdili jsme po kolejích, pracovali se závorou-bezpečný přejezd pšes koleje, řídili jsme vlak jako strojvedoucí, vyzkoušeli jsme si práci průvodčího, kupovali jsme si jízdenky v kanceláři (zapojili jsme téma finanční gramotnosti, zásady slušného chování). Zapojili jsme dechová cvičení, básničky a písničky "Tů,tů,tů auto už je tu!", "Jede, jede mašinka", "Slavá výletu", aj. Procvičili jsme prostorovu představu- stavba vláčkodráhy. Dle sluchu rozpoznávali dopravní prostředky, v rámci logopedické prevence jsme je opakovali. V pátek jsme si udělali závody na koloběžkách a odrážedlech- trénovali jsme rovnováhu a lokomoční pohyby.

Prakticky jsme děti nechali zakoupit jízdenky v autobuse cestou na plavání a divadlo. :-) 

Zapojili jsme do tohoto tématu pomůcku "creative maze"- sestav si své bludiště, finger car, mosaiky, magnetické pomůcky, aj.

Všechny činnosti probíhají formou her a zábavy! Toto téma děti velmi bavilo!

Málem bych zapomněla.... A ano, jsi naše jednička, Veru! :)

Vážení rodiče, 

výsledky zápisu jsou zveřejněny v sekci "zápis". Poprosím Vás, abyste si přišli převzít "rozhodnutí". 

Děkuji.

Besdíka k oslavě Dne matek proběhla 16. 5. 2022. Celá akce se nesla v duchu příjemné atmosféry a pevně věříme, že celé vystoupení dětí bylo příjemné. Děti maminkách zazpívaly, zarecitovaly a zatancovaly. Maminky byly odrarovány ručně vyrobenými dárky od dětí- stojánek na fotku i s fotkou, květina a obrázek o mamince.

Po besídce jsme maminky a tatínky pozvali na "školkové kafíčko" a maminky nám k němu upekly bábovky. Musím uznat, že všechny byly vynikajicí! Ale jen jedna byla nejlepší- ta pistáciová s malinami. Mňam! 

Ze zpestření besídky moc děkujeme všem maminkám, které bábovky napekly! 

Děkujeme rodičům, že si udělali čas a dorazili za námi do školy. Byl to příjemně strávený čas. 

Ve čtvrtek 12. května jsme vyrazili na výlet do Miroslavi. Dopravní hřiště bylo jenom pro nás! Pan Ševčík nám zapůjčil šlapací motokáry, koloběžky... Seznámili jsme se s dopravními značkami, semaforem, pravidly silničního provozu. Na "dopraváku" je krásné hřiště, na kterém jsme strávili pěkné chvíle a odpočinuli si. Za svačinu děkujeme paní školnici Lence, která nám ji dovezla. :-)

Celé dopoledne bylo provázeno slunečným počasím. Moc jsme si tuto akci užili, nejen děti :), a už teď víme, že na podzim nebo na jaře určitě pojedeme zas!

Bylo to prima a pokud byste měli zájem každé úterý a čtvrtek od 14-17 hodin se na hřišti půjčují motokáry.

Od 2. 5.  si povídáme na téma "RODINA"- vysvětlili jsme si tento pojem, kdo do rodiny patří a jakou má sociální roli? Vysvětlujeme si rozdíly mezi sociálními rolemi doma a ve škole - doma jsem dcera, syn, bratr nebo sestra, ve školce jsem kamarád nebo kamarádka. 
Seznamujeme se s rodinnými vazbami - "strom života". Ukazovali jsme si "koloběh života". Zkusili jsme také malbu- malovali jsme šeřík podle toho, jak ho vidím....

Tento týden se zaměříme na "maminky". Navlékáme,modelujeme pro maminky korále, seznamujeme se s domácími pracemi- pereme prádlo, věšíme a třídíme ponožky, žehlíme, vaříme, nakupujeme.... Hrajeme si námětovou hru "na rodinu". Skládáme postavičky z magentické stavebnice, stříháme vlasy (jenom z papíru :-) ), aj.

Připravujeme se na besídku ke Dni matek. 

Vysvětlíme si rozdíl emzi životem ve městě a na vesnici.

Sponzoři

Besip

PČR

GlobePower

Mateřská škola Damnice, příspěvková organizace

Damnice 158, 671 78 Jiřice u Miroslavi

Provozní doba: 06:30 – 16:00

Email: skolkadamnice@seznam.cz

Ochrana osobních údajů - GDPR

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o. | Prohlášení o přístupnosti